Hungarian National Anthems

Description of the photo

The most beautiful confession of the Hungarian Heart:

Erkel Ferenc: Bánk Bán - Hazám, hazám

Mint szám?zött, ki vándorol
A s?r? éjen át,
S vad förgetegben nem lelé
Vezérl? csillagát,
Az emberszív is úgy bolyong,
Oly egyes-egyedül,
Úgy tépi künn az orkán,
Mint az önvád itt belül.
Csak egy nagy érzés éltetett
Sok gond és gyász alatt,
Hogy szent hazám és h?s nevem
Szepl?tlen megmarad.
Most mind a kett? orvosra vár,
S míg itt töprenkedem,
Hazám borítja szemfödél
S elvész becsületem!

Hazám, hazám, te mindenem!
Tudom, hogy mindenem neked köszönhetem.
Arany mez?k, ezüst folyók,
H?s vért?l ázottak, könnyt?l áradók.
Sajgó sebét felejti Bánk,
Zokog, de szolgálja népe szent javát.

Magyar hazám, te mindenem!
Te érted bátran meghalok,
Te Szent Magyar hazám!


az utolsó három sor másik változata:

Magyar hazám, megáldalak!
Szép érted élni, érted halni,
Te h?s magyar hazám!