Bátonyterenye

Description of the photo

Bátonyterenye-Nagybátony  -  City-hall
( Photo from www.panoramio.com )