Bátonyterenye

Description of the photo

Bátonyterenye-Kisterenye  -  Gyürky-Solymossy Palace
( Photo from www.panoramio.com )